SmartOCCR

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Explorail
Titel Onderzoek: SmartOCCR - Smart Information and Decision Support for Railway Operation Control Centres [1]
Projectleiding: TU Delft
Partner: ProRail

Projectomschrijving

Het treinverkeer in Nederland heeft gemiddeld drie keer per dag last van een onvoorziene storing. Het Operational Control Centre Rail (OCCR) komt dan in actie om de gevolgen van de verstoring zo klein mogelijk te houden. Dit project richt zich op het oplossen van de twee grootste problemen. Alle beschikbare gegevens in het OCCR moeten zo gecombineerd en gemodelleerd worden dat de online informatie over de duur van de verstoring wordt verbeterd. Hiervoor zal een grafisch model in de vorm van een Bayesian Belief Network worden ontwikkeld. De verkeersleiders kunnen vervolgens nog beter ondersteund worden om snel effectieve beslissingen te kunnen nemen. Hiervoor worden methoden en hulpmiddelen ontwikkeld om de restcapaciteit van de gestoorde infrastructuur snel in te schatten, tijdelijke oplossingen voor het treinverkeer door te rekenen en de terugkeer naar de normale treinenloop aan te geven.