Synopsis Technical Assessment Report (2012)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Het rapport Expert Evaluation Panel – Synopsis Technical Assessment Report 2014 (2012)[1] geeft inzicht in een nieuwe kijk op de Green Capital Award van 2014.


Waar gaat het over?

De European Green Capital Award komt voort uit een initiatief dat in 2006 is opgezet door vijftien Europese steden en een samenwerkingsverband van Estse steden. Hun groene visie is omgezet in een prijs voor de meest milieubewuste stad van Europa. De Green Capital Award beloont steden die milieu-uitdagingen oplossen door een stedelijke gemeenschap te mobiliseren en te innoveren. Dit alles om in te zetten op een gezonde en duurzame leefomgeving. Het winnen van een prijs spoort steden nog meer aan om te investeren in het leefbaar houden van de stad en omringende steden. Hierbij inspireren steden elkaar en wisselen ze goede voorbeelden uit. De winnende steden blinken uit op het halen van een hoge milieustandaarden en het stellen (en bereiken) van ambitieuze doelen. Het rapport beschrijft de top tien steden van de European Green Capital Award van 2014.


Proces achter de studie

Het rapport presenteert de technische evaluatie van het evaluatiepanel voor elke stad uit de shortlist van drie steden. Per indicator zijn de scores weergegeven om het proces transparant te houden. Het expertpanel evalueert twaalf indicatoren en zorgt voor een ranglijst en maakt kwalitatieve opmerkingen. De informatie wordt vervolgens voorgelegd aan een jury in de vorm van een rapport met een aantal voorgestelde steden die op de shortlist staan. De jury heeft hier tenslotte een keuze uit gemaakt.


Kernwoorden

duurzaamheid, leefomgeving, groene ruimte, milieu, innovatie