TRISTAM: Traveller Response And Information Service Technology: Analysis And Modelling

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad.
Titel onderzoek: Traveller Response And Information Service Technology: Analysis And Modelling (TRISTAM) [1]
Kernwoorden: Bereikbaarheid, Consumentengedrag, ICT, Keuzegedrag, Reisinformatie
Projectleiding: Technische Universiteit Eindhoven
Partners: Technische Universiteit Delft, Vrije Universiteit Amsterdam
Looptijd: 2009-2013

Aanleiding

Nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologie kunnen van invloed zijn op het verkeersgedrag van individuen. Informatie kan reizigers meer bewust maken van mogelijke keuze-opties, zodat men betere beslissingen kan nemen. Informatie kan leiden tot wijzigingen in routinematige activiteitenpatronen en verplaatsingsgedrag. Hierover is nog weinig bekend in de literatuur. TRISTAM had tot doel meer inzicht te krijgen in deze processen en met name om modellen hiervoor te ontwikkelen.

Uitkomsten en aanbevelingen

Het programma heeft geleid tot de volgende resultaten:

 • Modellen over de invloed van reisinformatie op routekeuze;
 • Modellen over de invloed van reisinformatie op activiteitenpatronen;
 • Ontwikkeling van nieuwe technologie voor dataverzameling en ervaring met gebruik van GPS voor de meting van de effecten van reisinformatie op toegankelijkheid;
 • inzicht in het voordeel van informatietechnologieën voor reizigers en de maatschappij.

Te noemen zijn:

 • Telewerken voor de ochtendspits kent wellicht geen maatschappelijke voordelen, zelfs als de technologie gratis is;
 • De introductie van tijd-afhankelijke bepeinzing kan er toe leiden dat het geografisch gebied van een stad zich uitbreidt.


Andere uitkomsten:

 • Er zijn mogelijke synergie-effecten tussen het verstrekken van reisinformatie en teleactiviteiten (zoals telewerken en telewinkelen): de voordelen die reisinformatie kan hebben voor de bereikbaarheid kunnen nog groter worden als er meer mogelijkheden voor tele-activiteiten zijn in situaties waarin reizigers keuzes maken op grond van reisinformatie in verband met congestie. Andersom geldt hetzelfde: de voordelen van tele-activiteiten op de bereikbaarheid kunnen groter worden als er meer reisinformatie beschikbaar is.
 • Het leveren van reisinformatie door een private partij die het monopolie heeft, heeft een verwaarloosbaar welvaartsverlies. Het lijkt erop dat het niet uitmaakt wie de informatie precies verschaft (een private of publieke partij).

Publicaties en links

 • Kort nieuwsbericht over proefschrift Giselle de Moraes Ramos op DBR-website [2]
 • Kort nieuwsbericht over proefschrift Ruihua (Zack) Lu op DBR-website [3]
 • Kort nieuwsbericht over proefschrift Sergejs Gubins op DBR-website [4]
 • Kort overzichtsartikel op DBR-website: Invloed van reisinformatie op keuzegedrag van automobilisten: mogelijkheden en beperkingen, Harry Timmermans [5]