Topsectorenbeleid

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Bedrijvenbeleid en Nederlandse topsectoren

Nederland behoort tot de twintig grootste economieën ter wereld en wordt wereldwijd als toonaangevend kennisland gezien. Ons land heeft een eeuwenlange geschiedenis van uitvindingen doen, wereldzeeën bevaren en handel drijven met andere landen. Ook in deze tijd van wereldwijde maatschappelijke en economische uitdagingen moet Nederland nadenken hoe vernieuwing en ondernemerschap kunnen blijven groeien. Deze maatschappelijke opgaven leiden tot vraag naar bijvoorbeeld schone energie, duurzaam geproduceerd voedsel, betaalbare gezondheidszorg, schoon drinkwater en veilige delta's. Nederland is sterk in producten en diensten die bijdragen aan deze oplossingen. Omdat deze opgaven niet uniek zijn voor Nederland, bieden ze volop groeikansen voor export op de wereldmarkt.

Om economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top te blijven behoren, richten we ons op maatregelen voor alle bedrijven en op negen topsectoren. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat in beide gevallen centraal.

Topsectorenbeleid

De topsectoren [1] zijn kennisintensief, export georiënteerd en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Grote bedrijven en het mkb in deze internationaal opererende topsectoren zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland. Met investeringen wil het kabinet het verdienvermogen van deze topsectoren volop benutten en de Nederlandse concurrentiekracht en economie versterken. Om de schaarse financiële middelen zo goed mogelijk in te zetten, werken bedrijven, onderzoekers en overheid nauw met elkaar samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

De overheid is voortdurend in gesprek met de topsectoren om maatwerk te kunnen bieden voor sectorspecifieke onderwerpen. Om exportkansen in de wereldmarkt te benutten moeten ook randvoorwaarden zoals ICT, regeldruk, duurzaamheid en werkgelegenheid voor al deze sectoren goed op orde zijn. Ook hierover maken de topsectoren afspraken, zodat in iedere sector kennis en innovatie omgezet kunnen worden in producten die goed in de markt liggen.

Topsectoren

De negen topsectoren zijn: