Toward Liveable Cities and Towns (2007)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Toward Liveable Cities and Towns [1] (2007) is een overzicht van gereedschappen, technieken en goede praktijkvoorbeelden waar lokale autoriteiten gebruik van kunnen maken. Op deze manier kunnen uitdagingen voor duurzaam stedelijk management effectief getackeld worden.


Waar gaat het over?

Toward Liveable Cities and Towns is gebaseerd op verzamelde kennis in bijna zeventig Europese steden en benadrukt de volgende kernboodschappen:

  • Een huis op zich zelf kan niet overleven;
  • de concurrentie binnen en tussen naburige steden en gemeenten leidt niet tot leefbare stedelijke gebieden;
  • respecteer het lokale niveau;
  • lokale maatwerkoplossingen die doorgaans de leefbaarheid verbeteren, kunnen alleen worden geïmplementeerd door lokale autoriteiten die genoeg juridische en financiële vrijheid hebben;
  • doe het samen. Neem de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen hetzelfde doen (bijvoorbeeld door middel van de uitvoering van het ‘de vervuiler betaalt’ principe). Creëer dialogen, respect, vertrouwen en een gemeenschappelijke taal.


Proces achter de studie

De basis voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling werd gelegd binnen het domein van het Leefbare Stad-project(www.liveablecities.org 2004-2007) en is een reactie op een verzoek van de Europese Commissie (Directoraat-Generaal van Milieu). Het is tot stand gekomen door kennis, praktische ervaring en expertise van meer dan honderd deskundigen op het gebied van Duurzame Stedelijke Ontwikkeling van stadsbesturen, ministeries en onderzoeksinstellingen in heel Europa.

Het rapport Toward Liveable Cities and Towns is gericht op het helpen van steden en gemeenten om hun stedelijke gebieden te managen en nieuwe uitdagingen te ontdekken. Het rapport voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling is sterk gebaseerd op praktische successen in heel Europa. Het bouwt voort op de kennis en ervaring die te vinden is in:

  • De bijdragen van de negen partnersteden in het Leefbare Stad-project;
  • de gedeelde goede voorbeelden van twaalf steden in zeven project workshops;
  • acht casestudies die zijn geanalyseerd in het Leefbare Stad-project, collegiaal getoetst en zijn samengevat;
  • workshopgesprekken met experts uit steden, ministeries, regionale overheden, zusterprojecten, universiteiten, adviesbureaus en non-gouvernementele organisaties.


Kernwoorden

duurzaamheid, leefbaarheid, governance, concurrentie