Trickle Down (KKS 2014)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Trickle down in attractive cities [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden arbeidsmarkt, werkgelegenheid, onderwijs, verdringing, trickle down
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden, Zaanstad, Atlas voor Gemeenten, Rijksuniversiteit Groningen
Startjaar 2012 - 2014
Status Afgerond

Aanleiding

Steden zetten sterk in op het aantrekken en vasthouden van hoogopgeleiden. Dat is niet verwonderlijk want hoogopgeleiden brengen veel voordelen met zich mee en zorgen ervoor dat steden aantrekkelijk zijn voor (kennisintensieve) bedrijven en instellingen. Maar in hoeverre profiteren laagopgeleiden van de beleidsfocus op hoogopgeleiden?

Toelichting

Dit onderzoek analyseert of hoogopgeleiden werkgelegenheid creëert voor laagopgeleiden en of er dus sprake is van een trickle down-effect. Hierbij wordt er specifiek ingegaan op vijf steden: Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden en Zaanstad.

Uitkomsten

Er is sprake van een trickle down-effect in steden: hoogopgeleiden creëren extra banen voor laagopgeleiden. Dit gebeurt onder andere door bestedingseffecten, denk hierbij bijvoorbeeld aan banen in de dienstverlenende sector, zoals de horeca of vrijetijdssector. Ondanks dat er meer banen voor laagopgeleiden zijn in steden waar relatief veel hoogopgeleiden wonen, is de werkloosheid onder laagopgeleiden niet lager. Beleid gericht op het aantrekken van hoogopgeleiden vertaald zich dus niet een-op-een in een lagere werkloosheid. Dit komt door verdringing op de arbeidsmarkt, omdat veel hoog- en middelbaar opgeleiden onder hun niveau werken en op deze manier de banen van laagopgeleiden innemen. Daarnaast kennen veel steden ook een regionale verdringing: de banen voor laagopgeleiden in de steden worden ingevuld door mensen uit de wijdere regio. Overheden kunnen zich met het arbeidsmarktbeleid enerzijds richten op het stimuleren van de vraag naar arbeid (invoeren dienstencheques en tegengaan van zwart werken), en aan de aanbodkant kan het aantrekkelijker worden gemaakt om laagopgeleiden in dienst te nemen.

Publicatie en links

  • Publicatie Trickle down in de stad. De invloed van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden[2]
  • Verslag bijeenkomst ‘Trickle down in de stad’ (Amsterdam, mei 2015)[3]
  • Presentatie VerDuS congres ‘De arbeidsmarkt van hoog tot laag’ (Rotterdam, juni 2014)[4]