Urban Development: The State of Sustainable Art (2011)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Drift – Urban Development: The State of Sustainable Art[1](2011) geeft een wereldwijde scan op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Het trekt lessen uit de beste praktijkvoorbeelden in wereldsteden en verkent de mogelijkheden voor toepassingen van de goede voorbeelden binnen de Nederlandse context, met name in Almere, de jongste stad van Nederland. De studie is gedaan in opdracht van een samenwerking tussen de gemeente Almere, het Stad Manifest 2.01, de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Waar gaat het over?

Grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid worden het meest gevoeld op stedenniveau. Het gaat om uitdagingen als het verminderen van luchtvervuiling, zorgen voor energie en voedselzekerheid. Door de concentratie van mensen en bedrijven zijn steden bij uitstek goede plekken voor het aanpakken van lokale uitdagingen. Veel steden zijn op zoek naar de beste strategieën en oplossingen om ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. De studie Stedelijke ontwikkeling: De staat van de duurzame kunst


Proces achter de studie

De studie is ontwikkeld om twee doelen te bereiken. Enerzijds maakt de benchmark een geïntegreerde en goed gestructureerde vergelijking tussen steden mogelijk met behulp van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. Anderzijds geeft het een inspirerend en uitdagend raamwerk voor het maken van integrale duurzaamheidsevaluaties van stedelijke ontwikkeling. Op deze manier kunnen steden leren van elkaars goede voorbeelden.

Tijdens het bundelen van de indicatoren is een aantal blinde vlekken geïdentificeerd. Ten eerste heeft de ranglijst de neiging om zich te richten op wat er is bereikt, en niet op hoe het wordt bereikt. Dit maakt het lastiger om lessen te trekken. In de ranglijst wordt ook geen rekening gehouden met ‘genetische’ verschillen als gevolg van locatiespecifieke kenmerken. In het onderzoek is het domein ‘macht’ toegevoegd aan de veelgebruikte ‘mens, planeet en welvaart’ domeinen. Dit zorgt ervoor dat de governance-aanpak meer in detail kon worden beschreven. Een andere keuze is om de beoordeling van een beperkt aantal steden met uitgewerkte achtergrondverhalen te combineren.


Kernwoorden

duurzaamheid, energie, luchtkwaliteit, governance