Urban Regions in the Delta (URD)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

In Urban Regions in the Delta [1] is kennis ontwikkeld voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. Het onderzoek richtte zich zowel op water, leefbaarheid en mobiliteit als op vraagstukken over bestuur en informatiesystemen. Het betrof casussen in Nederland en internationaal vergelijkend onderzoek in Europa. Het programma is gefinancierd door NWO en uit de FES-gelden (de aardgasbaten die de overheid inzet om de kenniseconomie te versterken). In de zomer van 2014 zijn alle projecten afgerond.

Projecten