Veranderende huishoudens en ‘functies’ van woonmilieus (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Veranderende huishoudens en ‘functies’ van woonmilieus [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden wijkaanpak, wonen, woonmilieus, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amsterdam, Tilburg, Den Haag, Platform31, Platform Corpovenista, Kadaster
Startjaar 2009 - 2013
Status Afgerond

Aanleiding

Bij problemen rond de leefbaarheid in een wijk wordt vaak gekozen voor een [[wijkaanpak[[. ‘De wijk’ wordt dan gezien als een van de oorzaken van de problemen. Maar sluit zo’n beleidsvisie aan bij de werkelijkheid? De hypothese van dit onderzoek is dat er een flinke variatie aan woon- en leefmilieus nodig is, die overeenkomt met de behoeften van de bevolking en past bij hun levensfase.

Toelichting

Dit project bestaat uit de volgende deelonderzoeken, met Den Haag als casus:

  • De dynamiek van buurten en wijken: upgrading en downgrading;
  • welke functie heeft de buurt of wijk in de stedelijke regio?;
  • is er sprake van buurteffecten?;
  • visies op stedelijke herstructurering en verschillen naar actoren.

Uitkomsten

Het onderzoek heeft door middel van sociaal statistische gegevens de dynamiek binnen en tussen wijken in kaart gebracht. Daardoor is een nieuw, meer dynamisch beeld van de ontwikkelingen ontstaan.

Publicatie en links

  • Onderzoeksrapport Veranderende huishoudens en functies van woonmilieus[2]
  • Kennisbank Platform31 - Veranderende huishoudens en functies van woonmilieus[3]