Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

VerDuS [1] staat voor Verbinden van Duurzame Steden. Binnen dit kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. VerDuS is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Platform31 en verschillende ministeries.

Binnen VerDuS lopen verschillende samenhangende onderzoeksprogramma's. Er zijn ook al enkele programma's afgerond. Ook zijn er programma's die aan VerDuS zijn geaffilieerd. Dit zijn over het algemeen programma's die een inhoudelijk raakvlak hebben met VerDuS, maar langs een andere lijn (Topsector Water, Topsector logistiek, Topsector Energie) worden aangestuurd.

Lopende VerDuS-programma's

Smart Urban Regions of the Future

In SURF gaan (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio's samen werken aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. SURF loopt van 2014 tot 2020.

Joint Programming Initiative URBAN EUROPE

De problematiek van dichtbevolkte stedelijke gebieden speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Om samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende landen te stimuleren werkt NWO aan 'URBAN EUROPE', een onderzoeksprogramma dat bijdraagt aan de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden.

SURF en JPI Urban Europe werken in Nederland intensief samen.

Afgeronde VerDuS-programma's

Midden 2014 zijn de eerste drie grote VerDuS-programma's afgerond. Dit waren:

Geaffilieerde programma's

Explorail

ProRail, technologiestichting STW en NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen bundelen de krachten om het zeer druk bereden spoorwegnet in Nederland minder kwetsbaar te maken voor verstoringen. Hoe kunnen we problemen op het spoorwegnet sneller lokaliseren? Hoe krijgen we de informatie over de staat van het spoorwegnet, die nodig is om effectieve beslissingen te kunnen nemen over onderhoud, planning, reparaties? Uiteindelijk moeten moderne meettechnieken, ICT en goed bestuur zorgen voor slimmer en efficiënter onderhoud en vernieuwing van het spoor. ExploRail bestaat uit twee subprogramma”s: Zelfdenkend Spoor en Whole System Performance.

Joint Research Programme China - Operational Research

In 2012 konden onderzoeksteams, bestaand uit onderzoekers in Nederland en onderzoekers in China, voorstellen indienen gericht op het thema 'The Application of Operations Research in Urban Transport'. “Operations Research” is een interdisciplinaire wiskundige wetenschap die zich richt op effectief gebruik van middelen. Toepassingsgebieden van het onderzoek zijn onder andere Verkeer, Openbaar Vervoer en Logistiek. De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door een internationaal samengestelde commissie, waarin ook Chinese onderzoekers zitting hadden. Van de onderzoeksvoorstellen zijn er zeven in januari 2013 gehonoreerd.

UDW: Urbanising Deltas of the World

Het onderzoeksprogramma UDW van NWO Wotro draagt bij aan het realiseren van wereldwijde water- en voedselzekerheid en duurzame economische groei in rivierdelta”s. Het programma lanceert een eerste call in 2012. Hieraan kunnen consortia meedoen die bestaan uit wetenschappers en niet-wetenschappers uit zowel het noordelijk als zuidelijk deel van de wereld. De projecten zullen zich richten op kennis en onderzoek, het ontwikkelen van instrumenten, technologieën en vooruitzichten voor actie en bevordering van de innovatiecapaciteit van de deelnemende partijen.