Vervallen buurten en de betekenis van sociale cohesie (KKS 2010)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Vertrouwen houden in de buurt
Kernwoorden: sociale cohesie, veiligheid, wonen
Projectleiding: TU Delft
Partners: Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam
Looptijd: 2008-2010

Aanleiding

Dit onderzoek sluit aan bij het rapport Vertrouwen in de buurt (2005) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het onderzoek bevat een aantal concrete aanbevelingen.

Toelichting

Collectieve zelfredzaamheid is een belangrijke voorspeller van de ontwikkeling van buurten. Het kan leiden tot verfraaide pleintjes en plantsoenen, maar ook tot een gevoel van veiligheid en ‘eigenaarschap’ over de openbare ruimte.

Uitkomsten

Sociale binding in een buurt heeft invloed op gevoelens van overlast en onveiligheid van bewoners. Pas bij sociale samenhang voelen zij zich voldoende gesteund om overlastgevers in de buurt aan te spreken. Beleidsmakers kunnen de sociale samenhang stimuleren door te investeren in gezamenlijke bewonersinitiatieven en bewonersactiviteiten en het tegengaan van buurtverval. Een bepaalde betrokkenheid van bewoners is alleen te verwachten in schone en veilige buurten.

Publicaties en links

  • Artikel Platform31 - Vertrouwen houden in de buurt
  • Artikel Rooilijn - Sociale samenhang in Amsterdamse buurten (pdf)[1]
  • Artikel Tijdschrift voor sociale vraagstukken - Snoeiende overheid heeft wat uit te leggen (pdf)[2]
  • Artikel Vitale Stad - Vertrouwen houden in de buurt (pdf)[3]
  • Onderzoeksrapport - Vertrouwen houden in de buurt (pdf)[4]