Wijkeconomie (KKS 2012)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Bedrijvige wijken in bedrijvige steden: een onderzoek naar een nieuw economisch elan in stedelijke woonwijken [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden wijkeconomie, midden- en klein bedrijf (mkb), ZZP’ers, functiemenging, beleid, ondernemers
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amsterdam, Dordrecht, Leiden, Utrecht (stad), Zoetermeer, Universiteit van Amsterdam
Startjaar 2009 - 2012
Status Afgerond

Aanleiding

ZZP’ers en kleine en middelgrote ondernemers concentreren zich steeds vaker in woonwijken: ze werken vanuit huis of in een winkel- of bedrijfspand in een woonwijk. Door functiemenging wordt de economische functie van stedelijke woonwijken steeds belangrijker. Deze veranderingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wijk, maar lokale overheden weten nog onvoldoende over het functioneren van de wijkeconomie om de ontwikkelingen goed te kunnen faciliteren.

Toelichting

Voor het onderzoek zijn 370 ondernemers in 15 stedelijke woonwijken in 5 verschillende steden gevraagd naar hun ervaringen met het ondernemen in een woonwijk. Op basis van de enquêtes en gesprekken is een onderscheid gemaakt tussen zes typen ondernemers.

Uitkomsten

Ondanks het feit dat de wijkeconomie niet altijd hoog op de beleidsagenda, kunnen lokale ondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan de wijkontwikkeling: de ondernemers dragen bij aan een prettige leefomgeving, aan een aantrekkelijk voorzieningenniveau en maken zich vaak sterk voor de publieke ruimte in de buurt. Voor gemeenten is het belangrijk om maatwerk te leveren: er zijn verschillende typen ondernemers in de wijk met verschillende wensen en behoeften. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de diverse vormen van bedrijvigheid.

Publicatie en links

  • Publicatie Bedrijvige wijken in bedrijvige steden[2]
  • Verslag bijeenkomst ‘Bedrijvige woonwijken in bedrijvige steden’ (Amsterdam, juli 2014)[3]
  • Samenvatting proefschrift Emma Folmer (UvA) ‘From shop fronts to home offices: Entrepreneurship and small business dynamics in urban residential neighbourhoods’[4]
  • Samenvatting proefschrift Anne Risselada (UU) ‘Housing the mobile entrepreneur: The location behaviour of firms in urban residential neighbourhoods’[5]