Zorg dragen, zorg vragen

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Zorg dragen, zorg vragen
Kernwoorden: mantelzorg, allochtonen, autochtonen
Projectleiding: Universiteit Twente
Partners: Enschede, Almelo, Hengelo
Looptijd: Maart 2009 – juni 2011

Aanleiding

Allochtone mantelzorgers worden vaak omschreven als een ‘risicogroep’ voor overbelasting. Zij worden relatief minder vaak ondersteund door instanties. Hierdoor is er over het welbevinden van allochtone mantelzorgers weinig bekend. De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo wilden daarom de positie van allochtone mantelzorgers beter in beeld krijgen.

Uitkomsten

De zorgopvattingen van Turkse en Suryoye mantelzorgers sluiten goed bij aan bij het participatiebeleid van de overheid. De verantwoordelijkheid voor zorg ligt volgens allochtonen zowel bij het eigen netwerk als bij de overheid, terwijl autochtonen zich meer op de overheid richten.

Allochtone mantelzorgers weten ze de weg naar professionele zorg goed te vinden. Ze blijken net zo veel belast als autochtone mantelzorgers. Wel zijn er verschillen die in de toekomst het risico op overbelasting kunnen verhogen. Het aantal hoogbejaarde allochtonen zal fors toenemen. Een verzorgingshuis is vaak onbespreekbaar voor deze groep.

Allochtone vrouwen die al vroeg in hun carrière mantelzorg geven, lopen het risico vast te raken in mantelzorgpatronen. Dit kan een belemmering zijn voor de (arbeids)participatie van deze groep.

Publicaties en links

  • Onderzoeksrapport - Zorg dragen zorg vragen (pdf) [1]
  • Policy Brief - Zorg dragen zorg vragen (pdf) [2]
  • Artikel Tubantia - Allochtoon ziet mantelzorg als plicht (pdf) [3]